Acabats

Aquest és el darrer departament on s'acaba de donar forma al producte. Per tal de portar-ho a terme disposem de la maquinària especialitzada que garanteix que el producte que finalment s'entregui tingui la qualitat desitjada, com la guillotina, l'alçadora, la plegadora, retractiladora, laminadora, troqueladora, etc.

Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez