Actualitat


Impremta Rodríguez. Què fan? Tenen rapidesa? Qualitat? Nous serveis adaptats a les noves necessitats de la societat? Tot i més, Impremta Rodríguez, s'adapta a les necessitats que han sorgit gràcies a les noves tecnologies; intentant aportar el seu granet de sorra en aquesta societat complexe i de difícil accés a través de la impressió òfset.
Des de sempre la impressió òfset ha donat, dóna i tal vegada donará una qualitat millor que la impressió digital. Tot i això, sempre hi ha avantatges i inconvenients a només imprimir amb aquest sistema, per això, s'ha donat tanta importància i ha evolucionat tant ràpid la impressió digital. És a dir, es poden aconseguir grans qualitats d'impressió, rapidesa en l'ejeccució de la comanda, petites quantiats a bon preu, etc. Per tant, és una de les necessitats de la societat: poder solventar-les de manera ràpida, còmoda i amb qualitat.

La impressió digital, a diferència de la impressió òsfet, no es necessiten planxes que traspassin les tintes al paper sinó que la mateixa impressora projecta gotes de tinta microscòpiques damunt de la superfície sobre la qual s'imprimeix. La impressió digital no es limita al paper sinó que es pot realitzar damunt d'una gran varietat de materials diferents.

Mentres la impressió digital ens solventa algunes coses, la impressió òsfet segueix sent, avui en dia, la impressió amb més qualitat. Impremta Rodríguez manté els dos tipus d'impressions per atendre i poder personalitzar cada comanda. Té varies màquines d'impressió òsfet que deixen fer al maquinista tot tipus de virgueries gràfiques a l'hora d'imprimir. El fet de poder jugar amb les tintes, la sobreposició de planxes, i els diferents tipus de paper, la impressió òsfet no deixa de sorprendre.
La imatge a imprimir s'hi obté de moltes maneres, des del dibuix directe, o el tecleig d'una màquina d'escriure fins a la insolació. Hi ha màquines amb un, dos i quatre colors, màquines discontínues que tiren full a full i màquines rotatives que fan tiratge continu. La flexibilitat que ofereix el muntatge dels diferents fulls sobre una mateixa forma, les múltiples facilitats de confecció de les planxes d'impressió, la possibilitat d'imprimir en color i a gran format sobre paper relativament ordinari expliquen la importància que ha assolit l'òfset dins el mercat de la impressió (administració, comerç, indústria, publicitat, catàlegs, edició, premsa, embalatge, etc). Les modernes màquines òfset, utilitzen com més va més el comandament per ordinador en tots els processos (alimentació de paper, humidificació i entintament, control de tensions de tracció del paper i pressions d'impressió, control de qualitat, etc).

Innovar, modernitzar, adpatar, mantenir, automatitzar, manualitzar, tot i que a vegades sembla que allò antic no s'usa, actualment més del que ens pensem es fa servir; Impremta Rodríguez ha sapigut mantenir allò essencial i modernitzar-se amb tecnologia innovadora per dur a terme cada una de les necessitats dels nostres clients, poder així personalitzar la feina amb qualitat i efectivitat. Des d'un punt de vista molt gràfic, la impremta segueix sent un ART.


Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez