Els nostres inicis


Sobre el 1955, va sorgir la necessitat de plasmar gràficament el que contenien les bosses de plàstic dels productes o peces tèxtils que es fabricaven, majoritàriament mitjons. Aquesta necessitat va ser molt ben vista pel Sr. Antonio Rodríguez, el qual, juntament amb el seu germà el Sr. Diego Rodríguez, van intentar cobrir-la. Van instal·lar una Drimp manual, aleshores anomenada minerves. Era una màquina d'imprimir amb sistema de premsa i la tipografía estava composada en uns clixés. Lletra per lletra, espai per espai. Era un sistema de composició molt laboriós, però l'únic en el moment per dur a terme la impressió.

Una gran empresa tèxtil del poble es va posar en contacte amb la nostra Impremta, per tal de poder imprimir el contingut de les seves peces en les bosses. Va ser el primer client, amb una productivitat d'uns cents de mitjons per dia. Van establir una gran amistat i col·laboració l'un amb l'altre, el que comportava que la feina fos mútua; començant a imprimir les bosses de plàstic que conteníen els mitjons. La competència estava molt a prop, i teníen que fer millores en la productivitat, per això es van inventar un sistema d'assecatge de les bosses, per tal de produir més en menys temps. Les bosses no es podíen tocar entre elles per tal de no embrutir-se, per tant, era una producció limitada, però amb el nous sistema d'assecatge, caixes de fusta que es podien disposar unes sobre les altres, de manera autònoma, va fer que la seva producció de bosses de plàstic es multipliqués. La producció va resultar més gran juntament amb la facilitació de la recollida d'elles. Es van arribar a produir unes 10.000 bosses diàries a dues cintes. La producció de les bosses de plàstic va durar uns quants anys, fins que el procés es va modernitzar en màquines rotatives i a nivell industrial. De manera que Impremta Rodríguez es va quedar petita, sense quasi producció i va tenir que buscar un nou camí per tirar endavant.

En aquell moment tot evolucionava, per tant, sorgien noves necessitats.

Era l'hora d'imprimir en paper!

Les mateixes màquines servien pel moment, però necessitavem poder tallar en massa, d'aquí la primera guillotina, una Issa. La composició era igual de laboriosa, amb la tipografia de plom, lletra per lletra, i línia per línia; a més a més de tinta per tinta. S'havia arribat a fer quatricromia amb aquest sistema d'impressió. Una feinada!

La feina es va anar ampliant i la Impremta tenia que servir les necessitats, així que es poder aconseguir una nova màquina d'impressió, que alhora troquelava, una Barcino. Amb aquesta nova incorporació la producció es veu beneficiada i augmenta considerablement, sempre parlant de produccions relacionades amb el tèxtil, que en aquell moment, era la primera necessitat de treball. De seguida la Drimp va quedar petita i van tenir que reemplaçar-la per una de tamany de producció més gran, una Begoña, que aleshores ja tenia un sistema de composició pla de tipografia, per tant, també s'augmentava la rapidesa i facilitat de composició de cada material. Ja es podía imprimir lletres i fons a la vegada! Un sistema molt menys limitat, que va comportar un gran avanç en el desenvolupament de les noves peces tipogràfiques i/o gràfiques del moment.

El negoci es va sapiguer anar mantenint i adaptant a les necessitats de cada moment i als nous clients que van anar sorgint, es van anar incorporant noves màquines, ampliacions en l'espai i nous canvis importants en la maquinària ja existent.


Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez