El futur més digital


Què ens espera? Les noves tecnologies adaptades a qualsevol medi avancen amb rapidesa i, serem capaços d'adaptar-nos i poder assimilar aquests canvis que convertiran la nostra quotidianitat?

Per entendre millor el paisatge de la comunicació d'avui en dia, tenim que canviar el nostre punt de vista. El món dels medis impresos està patint canvis molt ràpids. D'una manera o una altra, aquest canvis estan relacionats amb la digitalització i l'internet. Abans que res però, hem d'entendre que aquests impactes afecten a tot el sector de la impremta; això implica, diaris, revistes, llibres, etc. Quedaran afectats des dels grans conglomerats mediàtics fins als més petits. Alguns perdran i d'altres guanyaran.

Tot i això, les noves tecnologies no només es tracta de nous dispositus; actualment existeix un gran ventall d'espai en la teva botiga més local i accessible, el teu ordinador. Les llibreríes online estan tenint una millor sortida a un preu més baix. La impremta digital està evolucionant; probablement en poc temps, serà una opció més per a tot, deixant de banda els llibres d'artista. A nivell online, el HTML5 s'està movent mentres nosaltres parlem.

La qüestió és que quasi tot està patint un canvi tecnològic important i simultani; això inclou, com produim un text, com el llegim, com el distribuim i com el venem. El que tal vegada passi en els propers anys, es per tant, un procés complexe; una innvenció al final d'aquesta cadena que afectarà a cada un de nosaltres en un moment o altre. D'aquesta manera podem concloure que la tecnologia que ve, que ens està invadint a poc a poc però sense aturador, molt probablement tindrà tres elements que finalitzaran en un, és a dir, el hardware, el software i el model de negoci.

Cada un dels moviments i cada una de les situacions que vivim venen influenciades per les noves tecnologies, i la manera pròpia d'actuació afectarà al nostre futur, que és incert, però pot ser modificable si l'adaptació, des del nivell més personal al més extens, es corrrecta. Valorar, comprendre i deixar-se influenciar per les noves tecnologies, per tal de conèixer-les i poder aleshores tenir una opinió d'elles, ens farà aquesta adpatació més còmode.


Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez