Impressió digital

La impressió digital està guanyant terreny en el sector de les arts gràfiques; per la rapidesa i qualitat en el servei.

Per això comptem amb els mitjans innovadors per tal de realitzar les comandes de petita quantitat i per desenvolupar les proves de color en alta resolució de les feines dels nostres clients.

Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez