Impressió òfset

En aquest departament s'elabora la producció de les nostres creacions. És a dir, es realitza en paper la feina preparada pels departaments esmentats anteriorment.

Disposem de bons mitjans de producció i de personal tècnic amb una gran experiència en el sector. Aquest fet ens permet oferir un producte amb qualitat i rapidesa.

La base de qualsevol impressió òfset, si no és amb Pantone directe, prové de la quadricromia: impressió feta en quatre colors, tres dels quals són els de la tricromia (groc, magenta i cyan) i el quart és el negre o un altre color fosc, per tal de reforçar el conjunt.

Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez