Preimpressió

En aquest departament és on es creen i es converteixen les seves idees en realitat.

La preimpressió inclou el disseny de treballs o comandes per part del nostre grup de dissenyadors gràfics, les proves de color per tal que el client pugui comprovar, un cop feta la composició, l'imprès abans que passi pel procés d'impressió. Per realitzar-ho comptem amb una sala d'ordinadors d'última generació, escàners d'alta resolució, impressores digitals i filmadores ctp.

Conceptualització
En el disseny, etapa en què el projecte es materialitza en la forma més adequada per a avaluar-lo.

composició
Conjunt d'operacions necessàries per a dur a terme la reproducció impresa d'un text, entre les quals s'hi inclouen el disseny, la selecció i la combinació dels elements gràfics sobre un material apte per a imprimir o suport.

Optimació
Conjunt de tècniques i mètodes emprats en el disseny d'un sistema, amb els quals es maximitza (o minimitza) un índex de comportament (també anomenat funció de cost) per tal de fer el sistema tan funcional i eficaç com sigui possible.

Copyright © 2013 | Impremta Rodríguez S.A. | gd Anna Rodríguez